Förutom att jag fotograferar och spelar golf och gitarr så arbetar jag ned 2 nätverksmarknadsförings företag. Jag arbetar med Onelife och GlobalIntergold.

Onelife är ett företag som handlar med kryptovaluta och utbildningar i hur handel med valuta och varor går till. Framför allt handlar det om kryptovalutan som är framtidens "pengar". Kryptovalutan styrs endast av tillgång och efterfrågan då den inte är styrd av någon centralbank eller stat. Kryptovalutan är heller inte påverkad av inflation.

Onelife är i uppbyggnads skedet vilket gör det högintressant ur investeringssynpunkt.

Globalintergold är ett företag som tillhandahåller investerings guld till allehanda investerare både stora och små.